tst

1.000

Ditt krav til PFO-timer totalt er 1.000+1.000 timer

PFOKrav totalt1.000
Gestaltfaglig14