Barnehager i Halden

Tellestaver

Hensikt: Lære kvantitet og tall symboler, muskulær hukommelse, grov motorikk, konsentrasjon, språk og begreper.

Similar Posts