Baking

Baking

Hensikt: Tilberede sin egen mat, måling, omsette kunnskaper i praksis, grov og fin motorikk, kryss bevegelser, øye- hånd koordinasjon, hygiene, samarbeid, mestringsfølelse.

Klesrammer

Klesrammer

Hensikt: Lære barna å mestre hverdagslige aktiviteter. Fin motorikk, pinsett grep, kryss bevegelser, forberedelse til skriving (pre-skriving), mestringsfølelse, konsentrasjon.

Brune trapper

Brune trapper

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulering av størrelser, fin og grov motorikk, sortering, kreativitet, konsentrasjon, språk og begreper, logisk tenkning. Sensorisk introduksjon til desimal systemet.