Barnehager i Halden

Røde stenger

barnehage halden

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulere størrelser, bevegelse fin og grov motorisk, sortering, kreativitet, konsentrasjon, kryss bevegelser, innlæring av språk.

Similar Posts