Barnehager i Halden

Priser

I Halden Montessoribarnehage koster full plass kr 3 000,-  pluss kr 200,-  for kostpenger, totalt kr 3 200,-
I kostpengene ligger det:

  • Frokost med brødmat, variert pålegg, melk. En gang i uken har vi havregrøt frokost.
  • Lunsj  med brødmat, variert pålegg, kokt egg, melk. En gang i måneden har vi varm mat.
  • Snackbar med frukt, yoghurt, knekkebrød og varierer med grøt, müsli.
  • Barna kan bake når de ønsker, og baksten blir en del av måltidene.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. Varsel. Det betales for 11 mnd i året.

Pris for 100% barnehage plass er 3 200,-

Søsken moderasjon

30% gis på barn nr. 2

50% gis på barn nr. 3

Har du krav på redusert oppholdsbetaling for barnehageplass?

Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Dette er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner. (årlig inntekt) Dette gjelder alle kommunale og private barnehager.

Halden kommune har ansvaret. Kommunen refunderer inntektstapet til de barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Søknads skjema finnes på Halden kommunes hjemme sider under skjema:

Halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/barnehage

Similar Posts