Park & Anlegg

Park & Anlegg

wdt_ID Prosjekt Rolle Prod. kode Totalt kalkulert Avregnet Utført Differanse
1 2143 Anleggsgartner 2143100 - Rigg og drift generelt 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2143 Anleggsleder 2143100 - Rigg og drift generelt 1.860,00 258,00 239,40 18,60
3 2143 Betongarbeider 2143100 - Rigg og drift generelt 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2143 Geomatiker med utstyr 2143100 - Rigg og drift generelt 763,00 68,30 190,90 -122,60
5 2143 Grunnarbeider 2143100 - Rigg og drift generelt 150,00 45,80 58,00 -12,30
6 2143 HMS/YM Ingeniør 2143100 - Rigg og drift generelt 37,50 4,10 42,80 -38,70
7 2143 Maskinfører 2143100 - Rigg og drift generelt 712,50 74,30 59,00 15,30
8 2143 Prosjektingeniør 2143100 - Rigg og drift generelt 4.110,00 535,60 352,60 183,00
9 2143 Prosjektleder 2143100 - Rigg og drift generelt 1.002,50 141,50 139,00 2,40
10 2143 Rørlegger 2143100 - Rigg og drift generelt 207,50 29,50 6,50 23,00
11 2143 Sjåfør 2143100 - Rigg og drift generelt 187,50 83,30 79,80 3,50
12 2143 Anleggsgartner 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2143 Anleggsleder 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2143 Betongarbeider 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2143 Geomatiker med utstyr 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2143 Grunnarbeider 2143115 - Trafikkavvikling 42,80 17,20 8,00 9,20
17 2143 HMS/YM Ingeniør 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 1,90 -1,90
18 2143 Maskinfører 2143115 - Trafikkavvikling 88,20 9,70 5,50 4,20
19 2143 Prosjektingeniør 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
20 2143 Prosjektleder 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 2,00 -2,00
21 2143 Rørlegger 2143115 - Trafikkavvikling 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2143 Sjåfør 2143115 - Trafikkavvikling 94,80 10,40 0,00 10,40
23 2143 Anleggsgartner 2143200 - Riving/klargjøring 413,10 23,80 0,00 23,80
24 2143 Anleggsleder 2143200 - Riving/klargjøring 0,00 0,00 0,00 0,00
25 2143 Betongarbeider 2143200 - Riving/klargjøring 0,00 0,00 0,00 0,00
26 2143 Geomatiker med utstyr 2143200 - Riving/klargjøring 15,00 0,00 0,00 0,00
27 2143 Grunnarbeider 2143200 - Riving/klargjøring 297,80 24,50 0,00 24,50
28 2143 HMS/YM Ingeniør 2143200 - Riving/klargjøring 0,00 0,00 0,00 0,00
29 2143 Maskinfører 2143200 - Riving/klargjøring 726,10 40,50 0,00 40,50
30 2143 Prosjektingeniør 2143200 - Riving/klargjøring 0,00 0,00 0,00 0,00
31 2143 Prosjektleder 2143200 - Riving/klargjøring 0,00 0,00 0,00 0,00
32 2143 Rørlegger 2143200 - Riving/klargjøring 4,00 0,00 0,00 0,00
33 2143 Sjåfør 2143200 - Riving/klargjøring 342,70 34,40 0,00 34,40
34 2143 Anleggsgartner 2143300 - Grunnarbeider 125,00 0,00 0,00 0,00
35 2143 Anleggsleder 2143300 - Grunnarbeider 5,20 0,00 0,00 0,00
36 2143 Betongarbeider 2143300 - Grunnarbeider 15,00 0,00 0,00 0,00
37 2143 Geomatiker med utstyr 2143300 - Grunnarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
38 2143 Grunnarbeider 2143300 - Grunnarbeider 303,50 2,70 61,80 -59,10
39 2143 HMS/YM Ingeniør 2143300 - Grunnarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
40 2143 Maskinfører 2143300 - Grunnarbeider 2.916,60 246,50 22,00 224,50
41 2143 Prosjektingeniør 2143300 - Grunnarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
42 2143 Prosjektleder 2143300 - Grunnarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
43 2143 Rørlegger 2143300 - Grunnarbeider 171,00 14,70 4,00 10,70
44 2143 Sjåfør 2143300 - Grunnarbeider 1.113,80 75,60 46,90 28,70
45 2143 Anleggsgartner 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
46 2143 Anleggsleder 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
47 2143 Betongarbeider 2143304 - Spunt 200,00 0,00 0,00 0,00
48 2143 Geomatiker med utstyr 2143304 - Spunt 2,50 0,00 0,00 0,00
49 2143 Grunnarbeider 2143304 - Spunt 1,30 0,00 0,00 0,00
50 2143 HMS/YM Ingeniør 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
51 2143 Maskinfører 2143304 - Spunt 87,50 0,00 0,00 0,00
52 2143 Prosjektingeniør 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
53 2143 Prosjektleder 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
54 2143 Rørlegger 2143304 - Spunt 14,30 0,00 0,00 0,00
55 2143 Sjåfør 2143304 - Spunt 0,00 0,00 0,00 0,00
56 2143 Anleggsgartner 2143400 - VMT 2,40 0,00 0,00 0,00
57 2143 Anleggsleder 2143400 - VMT 102,50 40,50 0,00 40,50
58 2143 Betongarbeider 2143400 - VMT 0,00 0,00 0,00 0,00
59 2143 Geomatiker med utstyr 2143400 - VMT 18,00 18,00 0,00 18,00
60 2143 Grunnarbeider 2143400 - VMT 943,00 151,40 175,50 -24,10
61 2143 HMS/YM Ingeniør 2143400 - VMT 79,00 12,00 4,50 7,50
62 2143 Maskinfører 2143400 - VMT 7.281,60 507,90 749,00 -241,10
63 2143 Prosjektingeniør 2143400 - VMT 0,00 0,00 0,00 0,00
64 2143 Prosjektleder 2143400 - VMT 2,00 2,00 4,00 -2,00
65 2143 Rørlegger 2143400 - VMT 5.038,50 403,20 427,30 -24,00
66 2143 Sjåfør 2143400 - VMT 2.677,20 304,70 874,50 -569,80
67 2143 Anleggsgartner 2143501 - Konstruksjoner 501,50 12,00 0,00 12,00
68 2143 Anleggsleder 2143501 - Konstruksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
69 2143 Betongarbeider 2143501 - Konstruksjoner 875,70 15,00 0,00 15,00
70 2143 Geomatiker med utstyr 2143501 - Konstruksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
71 2143 Grunnarbeider 2143501 - Konstruksjoner 6,00 0,00 0,00 0,00
72 2143 HMS/YM Ingeniør 2143501 - Konstruksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
73 2143 Maskinfører 2143501 - Konstruksjoner 164,80 4,40 0,00 4,40
74 2143 Prosjektingeniør 2143501 - Konstruksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
75 2143 Prosjektleder 2143501 - Konstruksjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
76 2143 Rørlegger 2143501 - Konstruksjoner 2,00 0,00 0,00 0,00
77 2143 Sjåfør 2143501 - Konstruksjoner 5,00 0,00 0,00 0,00
78 2143 Anleggsgartner 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
79 2143 Anleggsleder 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
80 2143 Betongarbeider 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
81 2143 Geomatiker med utstyr 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
82 2143 Grunnarbeider 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
83 2143 HMS/YM Ingeniør 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
84 2143 Maskinfører 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
85 2143 Prosjektingeniør 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
86 2143 Prosjektleder 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
87 2143 Rørlegger 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
88 2143 Sjåfør 2143701 - UE Elektro 0,00 0,00 0,00 0,00
89 2143 Anleggsgartner 2143801 - Grøntarbeider 92,70 0,00 0,00 0,00
90 2143 Anleggsleder 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
91 2143 Betongarbeider 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
92 2143 Geomatiker med utstyr 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
93 2143 Grunnarbeider 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
94 2143 HMS/YM Ingeniør 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
95 2143 Maskinfører 2143801 - Grøntarbeider 126,70 0,00 0,00 0,00
96 2143 Prosjektingeniør 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
97 2143 Prosjektleder 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
98 2143 Rørlegger 2143801 - Grøntarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
99 2143 Sjåfør 2143801 - Grøntarbeider 58,40 0,00 0,00 0,00
100 2143 Anleggsgartner 2143802 - Gråttarbeider 863,80 0,00 0,00 0,00
101 2143 Anleggsleder 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
102 2143 Betongarbeider 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
103 2143 Geomatiker med utstyr 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
104 2143 Grunnarbeider 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
105 2143 HMS/YM Ingeniør 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
106 2143 Maskinfører 2143802 - Gråttarbeider 431,90 0,00 0,00 0,00
107 2143 Prosjektingeniør 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
108 2143 Prosjektleder 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
109 2143 Rørlegger 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
110 2143 Sjåfør 2143802 - Gråttarbeider 0,00 0,00 0,00 0,00
Prosjekt Rolle Prod. kode Totalt kalkulert Avregnet Utført Differanse