Om Gestaltterapi

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Det er prosessorientert samtaleterapi der terapeuten er oppmerksom på hele menneske, både tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Ordet Gestalt er tysk og kan oversettes med “et meningsfullt hele”. Å gestalte kan vi oversette med å gi form – eller fasong til noe – eller ganske enkelt gjøre det utydelige tydelig så vi kan se og forstår hva det handler om.

 

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at vi selv er ansvarlig for våre valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gjennom å bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger kan vi tydeligere se oss selv og våre valgmuligheter. Gestaltterapi bygger på økt erkjennelse om en selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Et av de viktigste redskapene er derfor terapeuten selv, som ikke er objektiv eller nøytral, men går klienten i møte i et Jeg-Du forhold. Gestaltterapien ble grunnlagt i USA på 50 tallet og bygger bl.a. op gestaltpsykologiske teorier og eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

 

Gestaltterapi egner seg både for individual -, par- og gruppeterapi, egenutvikling coaching og undervisning, og har fått solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgiving og alle former for opplæring.