Barnehager i Halden

Hva er unikt i Montessori pedagogikken?

  • Barnets indre drivkraft er motivasjonen i pedagogikken.
  • Tilrettelegging for hvert enkelt barns interesser og utviklings områder.
  • Læringen skal ikke vise til resultater, det er prosessen som er viktig.
  • Mennesket betraktes som en helhet, både fysiske og mentale utviklingen går over i hverandre.
  • Når barnets fysiske og intellektuelle behov, sammen med emosjonelle behov blir møtt og tilfredsstilt, har barnet gode muligheter til å utvikle sosial kompetanse og empatiske ferdigheter.Dette er viktig for å utvikle demokratiske holdninger, respekt og likeverd.

Similar Posts