Barnehager i Halden

Foreldresamarbeid

Med foreldresamarbeid menes regelmessig kontakt mellom ansatte og foreldrene der informasjon og begrunnelser utveksles.
Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.
Foreldrene må respektere ansattes taushetsplikt for barna, for foreldre, kolleger og vår spesielle opplysningsplikt i forhold til barnevernet.
Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes.
Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til ett enkelt barn må ses i forhold til barnegruppa.
Foreldre og barnehagens personale har ett felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse( barneloven 8. april 1981 nr.7)
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse på foreldremøter, foreldreråd, foreldresamtaler og samarbeidsutvalg.

FORELDRESAMTALER
Hvert barnehageår vil det bli gitt tilbud om to foreldre samtaler. Dette er frivillig og ett ledd i foreldresamarbeidet og en del av den pedagogiske tilbakemeldingen man får ved å benytte ett pedagogisk tilbud.
Er det noe som er unormalt i utviklingen eller barnet møter utfordringer det ikke takler er dette en naturlig arena å ta opp dette i. Foreldre har også muligheten til å ta opp eventuelle bekymringer som ellers ikke kan tas opp når barnet er til stedet.

KLÆR OG UTSTYR
Barnet skal alltid ha ett ekstra skift på plassen.
Husk å sjekke bagen jevnlig!
Det er foreldrenes ansvar og ha klær og utstyr i orden.
Barnehagen har ikke ansvar for private klær, leker og utstyr.
Merker dere klær og utsyr er det liten sjanse for at det blir borte.

Ekstra skift på plassen:

  • Bukse
  • Langermet genser/body
  • Truse
  • Sokker

Det er nødvendig at barnet har regntøy, regnvotter, gummistøvler, fleecs sett/ull sett, vinter dress, lue, votter og bøff/ skjerf  tilgjengelig til en hver tid når værforholdene tilsier det.

Similar Posts