Forberede snack

Barnet lærer praktisk hverdags kunnskap og trener på selvstendighet, kryssbevegelser, finmotorikk, styrker håndmuskulatur. Barnet bygger opp konsentrasjon og selvkontroll.

Similar Posts