Barnehager i Halden

Fargebokser

Hensikt: Sortere og sammenligne farger, gradere farger etter nyanser, konsentrasjon, språk og begreper, pinsett grep, kreativitet.

Similar Posts