Aktivitetene

Aktivitetene

Det skal finnes materiale som: Trener logisk og matematiske tenkning. Formingsmateriell. Praktiske dagligdagse oppgaver. Materiell for trening av lesing og skriving. Materiell for alle sanser som syn, hørsel, lukt og…