Årsplan 2020

Årsplan 2020

Halden Montessoribarnehage Er en privateid barnehage som starter opp høsten 2008 som familiebarnehage med 8 barn fra 0-3 år og 10  barn fra 3-6 år. Sommer 2020 fikk barnehagen godkjenning…

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Med foreldresamarbeid menes regelmessig kontakt mellom ansatte og foreldrene der informasjon og begrunnelser utveksles. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrene må…

Informasjon

Informasjon

LEVERING OG HENTING Når dere leverer barnet på morgenen må dere alltid komme inn med barnet på avdelingen slik at voksen kan ta i mot barnet. Vi har ikke alltid…