Barnehager i Halden

Aktivitetene

Det skal finnes materiale som:

  • Trener logisk og matematiske tenkning.
  • Formingsmateriell.
  • Praktiske dagligdagse oppgaver.
  • Materiell for trening av lesing og skriving.
  • Materiell for alle sanser som syn, hørsel, lukt og smak.
  • Det skal i perioder være lagt opp til botaniske øvelser og eksperimenter.

 

Uteområdet

  • Vi skal ha et uteområde som gir rom for frilek og aktiv fysisk utfoldelse.
  • Vi skal ha en ”hage” der barn og voksene sammen kan dyrke grønnsaker og blomster.
  • Vi skal ha fokus på natur ved å verne om planter, dyr og insekter på den måten at barna kan oppleve at vi er en del av et stort økosystem.

Similar Posts