Barnehagetesten

Her har vi laget en uhøytidelig test om hvordan man vektlegger 10 forskjellige kriterier ved valg av barnehage.
Vi er spent på om du er enig i våre prioriteringer:
 • Kanskje en selvfølgelighet, ingen ønsker at barnehagen bare skal være en oppbevaring av barnet. Her er de ansattes holdninger og kompetanse, størrelsen på barnehagen, størrelsen på barnegruppene og pedagogikken som ligger i bunnen med på å avgjøre både hvor trygt og utviklende det hele blir.
 • Både voksne og barn opplever stress når støynivået blir for høyt. Vi tenker at det er like viktig hvordan støynivået holdes lavt - ikke med skjenning og hysjing - men ved å engasjere barna i spennende aktiviteter.
 • Helt enig. Og så er det et element til; hvor stor er selve barnegruppen? Det er enklere for to voksne å holde oversikten over ti barn enn det er for fire voksne å holde orden på tyve.
 • Njaaa, for oss foreldre er det nok det, men for barnet tenker vi at tilbudet i barnehagen er viktigere. Og så er vi avhengig av at dagen går opp. Vanskelig, dette. Men påstanden du skal mene noe om her, er at avstanden til barnehagen er viktigst.
 • Hos oss er plassen per barn innendørs nesten dobbelt så stor som myndighetene krever. Vi tenker det er viktig både for deres og vår trivsel.
 • Javisst skal de leke. Og så har vi et nøye gjennomtenkt inne- og utemiljø hvor barna gjennom sin lek lærer å forstå den verden de er født inn i.
 • Enig, og så skiller vi klart mellom barnets egen fantasi og de fantasier barnet presenteres for gjennom TV og digitale medier. Vi ønsker å bidra til at barnet utvikler sin kreativitet og grunnleggende forståelse for den virkeligheten det lever i.
 • Vi lærer barna
  - respekt for seg selv, andre og miljøet
  - uavhengighet og kritisk tenkning
  - sosial bevissthet og høflighet
  - kjærlighet til læring
 • Når barnet er klar for det og har lyst til å lære, enten det dreier seg om språk, skriving, regning (eller aksjer, som vi har opplevd) tilrettelegger vi aktiviteter som inspirerer og utfordrer barnet.
 • Oioi...
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

(testside)